Brannsikring

Dagens behov for slukking i datarommet er i stadig endring. Vi benytter oss for øyeblikket mye av Inergen og Novec systemer, men andre løsnings spesifikke kombinasjoner kan være aktuelle som vanntåke i f.eks. batterirommene til UPS'er.
Klikk på logo for produktinformasjon:

Agenturer