Kjøling av data-anlegget

De mest energieffektive løsningene i markedet idag er type frikjølingsløsninger. Det finnes selvfølgelig gode grunner til å benytte både DX basert kjøling og isvannsbaserte løsninger, som regel avhengig av størrelse på datarommet og ikke minst de fysiske kriteriene plasseringen setter i eksisterende bygg, nybygg, lokasjon i forhold til omgivelser eller f.eks. i en fjellhall. Dersom lokalene tillater det, vil det være store besparelser i driftskostnadene dersom det er mulig å benytte et frikjølingsbasert system. 
Klikk på logo for produktinformasjon:

Agenturer