Modulbaserte datarom

Datarom bør sikres mot brann- og vanninntrengning, innbruddsforsøk og andre uønskede hendelser. AST produserer prefabrikerte modulrom som bl.a. tilfredsstiller dataroms standarden EN1047-2. Veggene består av en komprimert Rockwool kjerne, som er stålbelagt. Denne type løsning er også foretrukket av brannvesen og forsikrings selskapene, fremfor løsninger som benytter seg av organiske kjerner. Disse plastbaserte produktene har mulighet for å avgi uønskede gasser og røy i forbindelse med branntilløp.
Klikk på logo for produktinformasjon:

Agenturer