Strømsikring og UPS

Strømsikring og UPS
Alle datarom bør sikres med UPS strøm, både for å fjerne støy fra hovedtilførsel og for å sikre batteridrift ved strømbrudd. Den mest moderne teknologien er skalerbar, gjerne med redundante powere som kan byttes under drift uten nedetid på anlegget. Det er veldig viktig at alle strømkilder i datarommet er sikret med UPS, ettersom eventuelle overspenninger som ikke er filtrert vil ødelegge tilkoplet utstyr.
Klikk på logo for produktinformasjon:

Agenturer