Service og support

Alle våre produkter leveres med serivce, suppoort og garanti betingelser i henhold til oppdragsgivers betingelser. Vi har stor fokus på dette, og ønsker din tilbakemelding dersom du opplever noe som ikke svarer til dine forventninger.
På denne siden kan du lese om hvilke betingelser og rutiner som gjelder for de forskjellige produktene og kontaktpunktene samt noen tips for selvhjelp.

Service og support